Lékařské prohlídky

13.10.2014 15:00

Informace pro rodiče :  Dle zákona 373/2011 Sb. provádí lékařskou prohlídku v případě výkonnostního sportu (a vydává lékařský posudek) registrující poskytovatel - tedy registrující lékař pro děti a dorost. Obsah této prohlídky upřesňuje vyhláška 391/2013 Sb., která stanoví, že vyšetření obsahuje stanovení základní antropometrie a provedení klidového ekg vyšetření. Žádný právní předpis nestanoví paušální povinnost provádění vyšetření lékařem tělovýchovného lékařství.

Podrobnosti na vyžádání zašlu e-mailem.

P. Pavelka

Zpět